FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wybierz wersję językową / Select language version:

Prosimy o uważne wpisanie danych.
Ich poprawność jest gwarancją kontaktu z Tobą oraz udzielenia Ci pełnej i rzetelnej informacji o procesie rekrutacji.
Jeśli jesteś absolwentem Uczelni Łazarskiego, rejestrujesz się w innym formularzu (kliknij tutaj)

  Błędy formularza  
STUDIA
Język wykładowy *
polski
angielski
Typ studiów *
I stopnia
II stopnia
Jednolite magisterskie
III stopnia
Kurs seminarium doktoranckie
Rodzaj *
stacjonarne
niestacjonarne
niestacjonarne przez internet
Zaznacz kierunek, który chcesz studiować. Wyboru specjalności dokonasz na drugim roku studiów, w Dziekanacie.
Specjalności, które będą się cieszyły największą popularnością zostaną uruchomione. Nie dotyczy kierunku lekarskiego.
Kierunek *
  -  
Określ poziom języka obowiązkowego *
  -  
Jakiego języka chcesz się uczyć? *
  -  
Określ poziom
znajomości wybranego języka *
  -  
DANE OSOBOWE
Imię *
Nazwisko *
Drugie imię  
Nazwisko panieńskie  
Imię ojca *
Imię matki *
Płeć *
Kobieta   Mężczyzna
Data urodzenia (dd-mm-rrrr) *
- -
Miejsce urodzenia *
Kraj urodzenia *
Obywatelstwo *
Dokument tożsamości *
Dowód osobisty
Paszport
Seria i numer  
Data ważności  
- -
   Karta Polaka
PESEL (tylko obywatele Polski) *
Czy składasz aplikację jako agent w imieniu kandydata? *
Yes   No
Nazwa agencji rekrutacyjnej *
Adres e-mail agencji rekrutacyjnej *
Email agencji potwierdzenie *
DANE KONTAKTOWE
Adres email *
Powtórz adres email *
Telefon kontaktowy * Numer bez cyfry 0 z kierunkowym pisany bez spacji.
ADRES ZAMELDOWANIA
Miejscowość *
Kod pocztowy *
Ulica *
Nr domu *
Nr mieszkania  
Rodzaj miejscowości *
Miasto   Wieś
Kraj *
Województwo *
ADRES KORESPONDENCYJNY
Adres korespondencyjny taki sam jak zameldowania
Miejscowość *
Kod pocztowy *
Ulica *
Nr domu *
Nr mieszkania  
Rodzaj miejscowości *
Miasto   Wieś
Kraj *
Województwo *
UKOŃCZONA SZKOŁA ŚREDNIA
Pełna nazwa szkoły *
Kraj *
Miejscowość *
Województwo *
Nr świadectwa dojrzałości  
Data wydania (dd-mm-rrrr)   - -
Rodzaj matury * nowa
stara
zagraniczna
UKOŃCZONA SZKOŁA WYŻSZA
Pełna nazwa szkoły *
Kierunek *
Kraj *
Miejscowość *
Województwo *
Numer dyplomu  
Data wydania dyplomu (dd-mm-rrrr)   - -
Czy posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności? *
Tak Nie
Czy studiujesz/studiowałeś na Uczelni Łazarskiego? * Tak Nie
Jeśli posiadasz wpisz tutaj kod rabatowy  

* - wypełnienie tych danych jest obowiązkowe

Przed wysłaniem, uprzejmie prosimy o szczegółowe zweryfikowanie wprowadzonych danych.

   Akceptuję regulamin rekrutacji on-line oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji oraz procesu dydaktycznego przez Uczelnię Łazarskiego z siedzibą w Warszawie ul. Świeradowska 43 (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). *
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Uczelnię Łazarskiego z siedzibą w Warszawie ul. Świeradowska 43 zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135).
   Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Uczelnię Łazarskiego z siedzibą w Warszawie ul. Świeradowska 43, moich danych osobowych osobom trzecim w celu przekazywania przez te osoby oferty edukacyjnej Uczelni Łazarskiego.
Centrum Informatyczne Uczelni Łazarskiego