FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wybierz wersję językową / Select language version:

Prosimy o uważne wpisanie danych.
Ich poprawność jest gwarancją kontaktu z Tobą oraz udzielenia Ci pełnej i rzetelnej informacji o procesie rekrutacji.

  Błędy formularza  
STUDIA
Język wykładowy *
polski
angielski
Typ studiów *
I stopnia
II stopnia
Jednolite magisterskie
Rodzaj *
stacjonarne
niestacjonarne
niestacjonarne przez internet
Zaznacz kierunek, który chcesz studiować. Wyboru specjalności dokonasz na drugim roku studiów, w Dziekanacie.
Specjalności, które będą się cieszyły największą popularnością zostaną uruchomione.
Kierunek *
  -  
Określ poziom języka obowiązkowego *
  -  
Jakiego języka chcesz się uczyć? *
  -  
Określ poziom
znajomości wybranego języka *
  -  
DANE OSOBOWE
Imię *
Nazwisko *
Drugie imię  
Nazwisko panieńskie  
Imię ojca *
Imię matki *
Płeć *
Kobieta   Mężczyzna
Data urodzenia (dd-mm-rrrr) *
- -
Miejsce urodzenia *
Kraj urodzenia *
Obywatelstwo *
Dokument tożsamości *
Dowód osobisty
Paszport
Seria i numer  
Data ważności  
- -
   Karta Polaka
PESEL (tylko obywatele Polski) *
DANE KONTAKTOWE
Adres email *
Powtórz adres email *
Telefon kontaktowy * Numer bez cyfry 0 z kierunkowym pisany bez spacji.
ADRES ZAMELDOWANIA
Miejscowość *
Kod pocztowy *
Ulica *
Nr domu *
Nr mieszkania  
Rodzaj miejscowości *
Miasto   Wieś
Kraj *
Województwo *
ADRES KORESPONDENCYJNY
Adres korespondencyjny taki sam jak zameldowania
Miejscowość *
Kod pocztowy *
Ulica *
Nr domu *
Nr mieszkania  
Rodzaj miejscowości *
Miasto   Wieś
Kraj *
Województwo *
UKOŃCZONA SZKOŁA ŚREDNIA
Pełna nazwa szkoły *
Kraj *
Miejscowość *
Województwo *
Nr świadectwa dojrzałości  
Data wydania (dd-mm-rrrr)   - -
Rodzaj matury * nowa
stara
zagraniczna
UKOŃCZONA SZKOŁA WYŻSZA
Pełna nazwa szkoły *
Kierunek *
Kraj *
Miejscowość *
Województwo *
Numer dyplomu  
Data wydania dyplomu (dd-mm-rrrr)   - -
Czy posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności? *
Tak Nie
Czy studiujesz/studiowałeś na Uczelni Łazarskiego? * Tak Nie
Jeśli posiadasz wpisz tutaj kod rabatowy  

* - wypełnienie tych danych jest obowiązkowe

Przed wysłaniem, uprzejmie prosimy o szczegółowe zweryfikowanie wprowadzonych danych.

   Akceptuję regulamin rekrutacji on-line oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji oraz procesu dydaktycznego (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883 ze zm.).
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Uczelnię Łazarskiego z siedzibą w Warszawie ul. Świeradowska 43, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015.2135).
Podstawą przyjęcia kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie jest uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych.
Szczegółowe zasady przeliczania punktów rekrutacyjnych dostępne są tutaj.

Podstawą przyjęcia kandydatów na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Centrum Informatyczne Uczelni Łazarskiego