Rekrutacja na studia w semestrze jesiennym na rok akademicki 2018/2019 została zakończona. Formularz aplikacyjny zostanie uruchomiony wkrótce.
Szczegółowe informacje w Biurze Rekrutacji - (22) 54 35 501, rekrutacja@lazarski.edu.pl